Primarie Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 13/2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor , al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 10/2017 privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale specifice Serviciului public de asistenta sociala pe anul 2017

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 176/2016 privind aprobarea strategiei anuale de achizitie publica pe anul 2017

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 175/2016 privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 174/2016 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a numarului de locuitori pentru copiii care frecventeaza Cresa orasului Hateg 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 173/2016 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice pentru numirea si eliminarea din functie a administratorului public

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 171/2016 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 170/2016 privind delimitarea zonelor si stabilirea numarului acestora

ANUNT ASISTENTA SOCIALA

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 152/2016 privind aprobarea Planului local de actiune pentru implementarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 144/2016 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice pentru numirea si eliberarea din functie a administratorului public

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 143/2016 privind aprobarea "Planului de Actiune pentru Energie Durabila - PAED - al orasului Hateg pentru perioada 2016-2020

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 140/2016 privind aprobarea extinderii circulatiei rutiere in sens unic

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 127/2016 privind aprobarea modificarii si competarii Hotararii nr 42/2009

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 126/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Hateg pe anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 105/2016 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice pentru numirea si eliminarea din functie a administratorului public 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 75/2016 privind aprobarea procedurii si a criteriilor de acordarea scutirii la plata impozitului pentru cladirile care potrivit legii sunt clasificate monulente istorice si terminalele aferente acestora

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 80/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Hateg, pe anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 55/2016 privind aprobarea schimbarii denumirii Cresei de Cartier a orasului Hateg in "Cresa orasului Hateg Casuta din povesti"

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 39/2016 privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile legi nr. 248/2015

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 29/2015 privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral pentru pajistile propietatea orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 23/2016 pentru aprobarea modificarii hotararii nr. 142/2015 privind nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 31/8/2016 privind  aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii managementului pentru casa de culture a orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 31/7/2016 privind  aprobarea planului de analiza si acoperie a riscurilor al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 31/5/2016 privind  aprobarea programului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale pe anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 31/4/2016 privind  aprobarea regulamentului de acordare a titlului de '' Cetatean de onoare al orasului Hateg''

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 31/3/2016 privind  aprobarea planului de activitati si lucrari de interes local, pe anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 31/2/2016 privind  aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale specifice serviciului public de asistenta sociala

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 31/2/2016 privind  aprobarea bugetului local al orasului Hateg, pe anul 2016

 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 22/21/16.12.2015 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si mentinerii numarului de locuri pentru copiii care fregventeaza cresa orasului Hateg

ANUNT  HOTARARE privind sabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 1/2016 privind aprobarea bugetului local al orasului Hateg pe anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/179/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblul de locuinte Nalatvad

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/178/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public de asistenta Sociala al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/177/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Hateg pe anul 2015

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/176/2015 privind aprobarea aplicarii la nivelul unitatii administrativ teritoriale orasul Hateg a prevederilor O.U.G. nr 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/164/2015 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a operatorilor economici care desfasoara activitati comerciale in unitatea administrativ-teritoriala orasul Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/163/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/148/2015 privind aprobarea cuantumului maxim si a conditiilor de acordare a prestatiilor financiare exceptionale

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/134/2015 la proiectul de hotarare privind nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/114/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral sau partial din venituri propii, pe anul 2015

ANUNT PROIECT DE HOTARARE nr.11718/110/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Hateg pe anul 2015

Anunt proiect de hotarare nr. 19/92/2015 privind stabilirea unei cresteri salariale de 12% pentru personalul angajat in structura aparatului de specialitate al primariei orasului Hateg

ANUNT proiect de hotarare nr. 11718/100/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare pentru judetul Hunedoara

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordare de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru unităţile de cult de pe raza unităţii administrativ terioriale Oraşul Haţeg, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

ANUNT proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Asistenta Sociala al orasului Hateg

ANUNT proiect de hotarare privind adoptarea strategiei de dezvoltare locala a orasului HATEG pentru perioada 2014-2020

ANUNT

 ANUNŢ  privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Oraşului Haţeg pe anul 2016 pentru unităţile de cult  de pe raza unităţii administrativ teritoriale Oraşul Haţeg

 

ANUNT PRIVIND INFORMAREA SI CONSULTAREA POPULATIEI ASUPRA ETAPEI ELABORARII PROPUNERILOR CARE SE SUPUN PROCESULUI DE AVIZARE

 

 ANUNT PRIVIND INFORMAREA SI CONSULTAREA POPULATIEI ASUPRA PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL CE SE VOR SUPUNE APROBARII

ANUNT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDINULUI 2701/2010  PRIVIND INFORMAREA SI CONSULTAREA POPULATIEI ASUPRA PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL CE SE VOR SUPUNE APROBARI

 

 ANUNT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDINULUI 2701/2010 PRIVIND INFORMAREA SI CONSULTAREA POPULATIEI ASUPRA PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL CE SE VOR SUPUNE APROBARII

 

 ANUNT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDINULUI 2701/2010 PRIVIND INFORMAREA SI CONSULTAREA POPULATIEI ASUPRA PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL CE SE VOR SUPUNE APROBARII

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordare de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru unităţile de cult de pe raza unităţii administrativ terioriale Oraşul Haţeg, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordare de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru unităţile de cult de pe raza unităţii administrativ teritoriale Oraşul Haţeg, aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordare de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru unităţile de cult de pe raza unităţii administrativ terioriale Oraşul Haţeg, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 2015

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordare de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru unităţile de cult de pe raza unităţii administrativ terioriale Oraşul Haţeg, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 2014

 

 

LET'S DO IT SITE

 

AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

Legislatie Site

Publicatii anunturi starea civila