SUNTETI PE VERSIUNEA VECHE (contine date pana la 30.08.2021) VERSIUNEA NOUA (contine date de la 30.08.2021)
ANUNT PROIECT DE HOTARARE

Primarie Hateg

 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 55/2021 privind aprobarea mandatari Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Sistemu Integrat de Gestionare al Deseurilor"

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 130/2021 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile de dezinsectie

Anunt proiect de hotarare realizare  statii autobuz

Anunt proiect de hotarare amplasare indicatoare LIDl

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 55/2021 privind aprobarea regulamentului privind masurile metodologice , organizatorice , termenele si circulatia proiectelor de hotararis supuse dezbaterii si aprobari consiliului local

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 54/2021 privind aprobarea modificarii Hotararii nr. 42/2009 privind infiintarea clubului Sportiv Orasenesc Retezatul Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 52/2021 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2021 la nivelul autoritatii contractante orasul Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 51/2021 privind aprobarea bugetului local al orasului Hateg pe anul 2021

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 50/2021 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director financiar

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 49/2021 privind aprobarea privind aprobarea modificarii si complectarii hatararii nr 132/2005

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 44/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale a Orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  43/2021 privind aprobarea statutului unitatii administrativ-teritoriale orasul Hateg 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 42/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  35/2021 privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale specifice Directiei de Asistenta Sociala, aflata in subordinea Consiliului local Hateg, pe anul 2021

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  26/2021 privind aprobarea instituirii taxei speciale pentru promovarea turistica a orasului Hateg, incepand cu 1 ianuarie 2022

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 21/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale a Orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  5/2021 privind aprobarea planului actualizat, de analiza si acoperire a riscurilor, al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 156/2020

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 152/2020

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 151/2020

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 14/2020 privind aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat locuinta si a terenurilor apartinand domeniului public si privat al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 13/2020 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2020 la nivelul autoritatii contractante orasul Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 12/2020 privind aprobarea bugetului local al orasului Hateg pe anul 2020

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  5/2020 privind aprobarea planului actualizat, de analiza si acoperire a riscurilor, al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  4/2020 privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale specifice Directiei de Asistenta Sociala, aflata in subordinea Consiliului local Hateg, pe anul 2020

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  256/2019 privind aprobarea nomenclatorului stadral al unitatii administrativ-teritoriale orasul Hateg 

 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  250/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  244/2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate de beneficiarii de ajutor social pe anul 2020

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  243/2019 privind aprobarea reglementarii unor activitati din cadrul serviciului public de salubrizare a Orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  242/2019 privind aprobarea formei initiale a programului anual al achizitiilor publice pe anul 2020 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  239/2019 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a numarului de locuri pentru copiii care fergventeaza Cresa orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  237/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  227/2019 privind aprobarea retelei scolare a invatamantului preuniversitar de stat si particular in orasul Hateg

 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  196/2019 privind aprobarea regulamentului privind procedura de inregistrare, evident si radiere a vehiculelor de pe raza Orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  195/2019 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in raza administrative teritoriala a Orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  194/2019 privind aprobarea regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  194/2019 privind aprobarea infiintarii Serviciului voluntar pentru situatii de urgent al Orasului Hateg

 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  167/2019 privind aprobarea la nivelul unitatii administrativ-teritoriale a procedurilor O.U.G. nr. 6/2019

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  149/2019 pentru aprobarea planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  138/2019 privind aprobarea reorganizarii Serviciului voluntar penrtu situatii de Urgenta al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  126/2019 privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral pentru pajistile proprietarilor si detinatorilor legali din Orasul Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 125/2019 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de salubrizare al jud. Hunedoara

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 124/2019 privind aprobarea incadrarii populatiei satelor apartinatoare orasului Hateg in mediul rural

 ANUNT PROIECT DE HOTARARE 119/2019 privind aprobarea atribuirii denumirii unor strazi din orasul Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  100/2019 privind aprobalea ajustari tarifelor pentru unele activitati specifice serviciului public de salubrizare al Orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  99/2019 privind aprobalea ajustarii tarifelor penrtu activitatile edilitar-gospodaresti specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  70/2019 privind aprobalea planului de Mobilitate Urbana Durabila al orasului Hateg 2018-2030

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 69/2019 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019 la nivelul autoritatii contractante orasul Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 68/2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatiile finantate integral sau partial din venituri propri pe anul 2019

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 67/2019 privind aprobarea bugetului local al orasului Hateg pe anul 2019

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 57/2019 privind aprobarea procedurii pentru inchirierea si utilizarea temporara a spatiilor excedentare din unitatiile de invatamant preuniversitar de stat aflate in proprietatea publica a orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  54/2019 privind aprobarea madalitatii de gestune a unor activitati din cadrul serviciului public de salubrizare a orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  53/2019 pentru aprobarea regulamentului privind detinerea , cresterea , intretinerea si circulatia cainilor si a celorlalte animale de companie in orasul Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  38/2019 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Salii de sport a Orasului Hateg 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  37/2019 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al cimitirului din Orasul Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  6/2019 privind aprobarea planului actualizat, de analiza si acoperire a riscurilor, al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  5/2019 privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale specifice Directiei de Asistenta Sociala, aflata in subordinea Consiliului local Hateg, pe anul 2019

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  215/2018 privind aprobarea delegarii de gestiune, prin negociere directa, a activitatiilor edilitar-gospodaresti specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat al Orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  202/2018 privind aprobarea planului de lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate de beneficiarii de ajutor social pe anul 2019

ANUNT Comunicat salubrizare

ANUNT LANSAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI: "CONSTRUCTIE SCOALA GIMNAZIALA - ORAS HAREG"

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  187/2018 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a numarului de locuri penrtu copiii care fregventeaza Cresa orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  182/2018 privind aprobarea procedurii de inchiriere si utilizare temporala a spariilor excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat aflate pe raza orasului Hareg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE   privind aprobarea rectificarilor bugetare

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  134/2018 privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orasul Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 133/2018 privind aprobarea strategiei locale a orasului Hateg

Anunt aviz de mediu Amenajament Pastoral

Anunt de interes public "Promovare program Eurodyssee"

Anunt incepere proiect  „Reabilitare termică şi utilizare energie regenerabilă – Clădire Spitalul Orăşenesc Haţeg”

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 54/2018 privind aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat locuinta si a terenurilor apartinand domeniului public si privat al orasului Hateg

LISTA FUNCTIILOR ADMINISTRATIA LOCALA HATEG 31.10.2017

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 49/2018 privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 50/2018 privind aprobarea indexarii anuale a impozitelor locale

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 48/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale a Orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 24/2018 privind aprobarea reorganizarii activitatii aparatului de specialitate al primarului Orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 44/2018 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta destinate inchirierii in Orasul Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 43/2018 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al directiei de asistenta Sociala a Orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 212/2017 privind aprobarea infiintarii ,organizarii, gestionarii si monitorizarii serviciului de iluminat public  al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 211/2017 privind aprobarea planului de actiune si lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate  de beneficiarii de ajutor social, pe anul 2018

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 210/2017 privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale specifice Serviciului public de asistenta sociala pe anul 2018

LISTA FUNCTIILOR ADMINISTRATIA LOCALA HATEG 31.10.2017

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 153/2017 pentru aprobarea modificarii hotararii nr.111/2017 privind stabilirea coeficientiilor de ierarhizare

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 147/2017 pentru aprobarea modificarii hotararii nr.42/2009 privind infiintarea clubului Sportiv Orasenesc RETEZATUL Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 146/2017 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

LISTA FUNCTIILOR ADMINISTRATIA LOCALA HATEG 30.09.2017

DISPOZITIA nr. 446/2017 privind convocarea Consiliului local al orasului Hateg in sedinta ordinara pentru data de 27 iulie 2017

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 106/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a selectiei pentru inlocuirea listei scurte de pana la 5 candidati pentru fiecare post a membrilor Consiliului de administraratie al intreprinderilor publice

ANUNT PROIECT DE HOTARARE  105/2017 privind aprobarea infiintarii de noi treceri de pietoni in orasul Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 97/2017 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pentru politistii locali din cadrul Serviciului Politiei Locale Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 96/2017 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pentru functionarii publice si a personalul contractual din cadrul aparatulului de specialitate al primarului orasului Hateg 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 95/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al orasului Hateg

DISPOZITIA nr. 393/2017 privind convocarea Consiliului local al orasului Hateg in sedinta ordinara pentru data de 30 iunie 2017

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 79/2017 privind aprobarea demararii procedurilor pentru declararea " Tronului Strabunilor " ca monument al naturii din patrimoniul geologic

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 78/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al comisiei locale de ordine publica a orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 77/2017 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al orasului Hateg

DISPOZITIA nr. 333/2017 privind convocarea Consiliului local al orasului Hateg in sedinta ordinara pentru data de 29 mai 2017

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 66/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar penrtu Situatii de Urgenta al Orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 63/2017 privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 36/2017 privind aprobarea planului de actiune si lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate  de beneficiarii de ajutor social, pe anul 2017

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 35/2017 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatile de amenajare si intretinere spatii verzi, prestate de catre SC BUCURA PREST SA Hateg 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 13/2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor , al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 10/2017 privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale specifice Serviciului public de asistenta sociala pe anul 2017

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 176/2016 privind aprobarea strategiei anuale de achizitie publica pe anul 2017

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 175/2016 privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 174/2016 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a numarului de locuitori pentru copiii care frecventeaza Cresa orasului Hateg 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 173/2016 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice pentru numirea si eliminarea din functie a administratorului public

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 171/2016 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 170/2016 privind delimitarea zonelor si stabilirea numarului acestora

ANUNT ASISTENTA SOCIALA

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 152/2016 privind aprobarea Planului local de actiune pentru implementarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 144/2016 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice pentru numirea si eliberarea din functie a administratorului public

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 143/2016 privind aprobarea "Planului de Actiune pentru Energie Durabila - PAED - al orasului Hateg pentru perioada 2016-2020

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 140/2016 privind aprobarea extinderii circulatiei rutiere in sens unic

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 127/2016 privind aprobarea modificarii si competarii Hotararii nr 42/2009

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 126/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Hateg pe anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 105/2016 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice pentru numirea si eliminarea din functie a administratorului public 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 75/2016 privind aprobarea procedurii si a criteriilor de acordarea scutirii la plata impozitului pentru cladirile care potrivit legii sunt clasificate monulente istorice si terminalele aferente acestora

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 80/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Hateg, pe anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 55/2016 privind aprobarea schimbarii denumirii Cresei de Cartier a orasului Hateg in "Cresa orasului Hateg Casuta din povesti"

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 39/2016 privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile legi nr. 248/2015

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 29/2015 privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral pentru pajistile propietatea orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 23/2016 pentru aprobarea modificarii hotararii nr. 142/2015 privind nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 31/8/2016 privind  aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii managementului pentru casa de culture a orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 31/7/2016 privind  aprobarea planului de analiza si acoperie a riscurilor al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 31/5/2016 privind  aprobarea programului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale pe anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 31/4/2016 privind  aprobarea regulamentului de acordare a titlului de '' Cetatean de onoare al orasului Hateg''

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 31/3/2016 privind  aprobarea planului de activitati si lucrari de interes local, pe anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 31/2/2016 privind  aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale specifice serviciului public de asistenta sociala

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 31/2/2016 privind  aprobarea bugetului local al orasului Hateg, pe anul 2016

 

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 22/21/16.12.2015 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si mentinerii numarului de locuri pentru copiii care fregventeaza cresa orasului Hateg

ANUNT  HOTARARE privind sabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 1/2016 privind aprobarea bugetului local al orasului Hateg pe anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/179/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblul de locuinte Nalatvad

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/178/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public de asistenta Sociala al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/177/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Hateg pe anul 2015

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/176/2015 privind aprobarea aplicarii la nivelul unitatii administrativ teritoriale orasul Hateg a prevederilor O.U.G. nr 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/164/2015 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a operatorilor economici care desfasoara activitati comerciale in unitatea administrativ-teritoriala orasul Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/163/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al orasului Hateg

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/148/2015 privind aprobarea cuantumului maxim si a conditiilor de acordare a prestatiilor financiare exceptionale

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/134/2015 la proiectul de hotarare privind nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

ANUNT PROIECT DE HOTARARE 11718/114/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral sau partial din venituri propii, pe anul 2015

ANUNT PROIECT DE HOTARARE nr.11718/110/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Hateg pe anul 2015

Anunt proiect de hotarare nr. 19/92/2015 privind stabilirea unei cresteri salariale de 12% pentru personalul angajat in structura aparatului de specialitate al primariei orasului Hateg

ANUNT proiect de hotarare nr. 11718/100/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare pentru judetul Hunedoara

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordare de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru unităţile de cult de pe raza unităţii administrativ terioriale Oraşul Haţeg, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

ANUNT proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Asistenta Sociala al orasului Hateg

ANUNT proiect de hotarare privind adoptarea strategiei de dezvoltare locala a orasului HATEG pentru perioada 2014-2020